Menu
logo tjk main

Co zrobić by nie być bezrobotnym?

Problem pomogą rozwiązać studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług…

wshiu poznan

 

strefa-art-bezrobotny2Jak wynika z najnowszych badań GUS, co trzeci absolwent studiów wyższych zarejestrowany jest w Polsce jako bezrobotny. Liczba tego typu osób gwałtownie rośnie. Wniosek z tego taki, że ukończenie jakichkolwiek studiów przestało gwarantować znalezienie pracy. Przyczyn tej sytuacji doszukiwać się można m. in. w pogłębiającej się przepaści pomiędzy umiejętnościami nauczanymi w szkołach wyższych, a kompetencjami poszukiwanymi na rynku pracy.

Są jednak pod tym względem szlachetne wyjątki. Jednym z takich przykładów są studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Władze tej uczelni od początku jej istnienia kładą bardzo duży nacisk, aby to, co nauczane jest w jej murach odpowiadało aktualnym potrzebom rynku pracy oraz oczekiwaniom pracodawców. W tym celu obok doskonałych nauczycieli akademickich do kształcenia studentów zatrudniane są także osoby, które poprzez kierowanie wiodącymi firmami poznały praktyczne aspekty funkcjonowania danych gałęzi gospodarki.

Obecny rektor WSHiU prof. Kamila Wilczyńska bardzo duże znaczenie przywiązuje do współpracy uczelni z pracodawcami przy tworzeniu programów nauczania. Jedną z jej bardziej znanych inicjatyw w tej kwestii był wystosowany w ubiegłym roku, szeroko komentowany w mass mediach, "List otwarty do pracodawców". Zachęcała w nim środowiska biznesowe do jeszcze większego zaangażowania się w kształtowanie procesu kształcenia w kierowanej przez nią uczelni. Efektem było wzbogacenie programu kształcenia w Wyższej Szkole Handlu i Usług o postulaty pracodawców dotyczące oczekiwanych przez nich kompetencji absolwentów szkoły wyższej.

 

Owocem symbiozy teorii akademickiej i praktyki gospodarczej w nauczaniu prowadzonym w WSHiU jest fakt, że absolwenci tej szkoły wyższej stanowią najniższy odsetek bezrobotnych spośród osób, które ukończyły wyższe uczelnie w Wielkopolsce (wg badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu). Wysoki poziom nauczania w tej uczelni potwierdzają także ogólnopolskie rankingi, które sytuują Wyższą Szkołę Handlu i Usług na pierwszym miejscu w Poznaniu i drugim w Wielkopolsce wśród niepublicznych uczelni licencjackich (wg rankingu szkół wyższych przeprowadzonego przez miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita" oraz rankingu przygotowanego przez tygodnik "Wprost").

 

Co jednak zrobić, jeśli ukończyłeś studia na innej niż Wyższa Szkoła Handlu i Usług uczelni, i nie możesz znaleźć pracy? Przed bezrobociem można ratować się studiami podyplomowymi w WSHiU. Także i one powstały w oparciu o analizę potrzeb rynku pracy i w bardzo dużym stopniu opierają się na wiedzy menedżerów, którzy odnieśli sukces w biznesie. Dlatego też pozwolą Ci znacząco podnieść kwalifikacje. Mogą uchronić przed bezrobociem, a jeśli osoba, która je podejmuje już pracuje, pomogą jej zmienić pracę na lepszą lub awansować.

 

O wysokich ambicjach Wyższej Szkoły Handlu i Usług w kształceniu studentów może świadczyć fakt, że podczas inauguracji nowego roku akademickiego w tej uczelni, 8 października br., wykład wygłosi prof. Stefan Jurga były rektor UAM i wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Ten wybitny fachowiec w dziedzinie szkolnictwa wyższego Polsce w swoim wykładzie pt. "Młodzież akademicka wobec wyzwań współczesności" przekaże społeczności akademickiej WSHiU swój pogląd na rozwój edukacji w Polsce i kierunki zmian jakie powinny nastąpić, aby uległo zmniejszeniu bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych.

Nie masz uprawnień do komentowania