Menu
logo tjk main

Zaprojektuj swoją firmę na nowo! Studiuj Design Management

swps poznan

 

 

strefa-art-swoja-firma2Rola designu w Polsce
Analiza SWOT przygotowana przez Instytutu Wzornictwa Przemysłowego z 2007 roku – na zlecenie Ministerstwa Gospodarki pokazuje, że mocna strona polskiej gospodarki to oparcie na branżach produkcyjnych, które w najbliższych latach nadal będą miały duży udział w krajowym PKB. Większość z 400 badanych polskich przedsiębiorstw (bo aż 76%) uważa, że wzornictwo odgrywa kluczową lub ważną rolę dla ich rozwoju, a 27% dostrzega istotny wpływ wzornictwa w ostatnim okresie. Badania wskazują zatem na duży potencjał rozwoju przedsiębiorstw stosujących innowacje oparte na wzornictwie, a przede wszystkim na wzrost świadomości w firmach na temat dużej roli designu w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Jednakże, mimo że firmy mają świadomość wagi designu czy wzornictwa, co więcej nawet 78% badanych przedsiębiorców deklaruje, że pracuje nad nowym wzorem, to rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Znacząca liczba firm modyfikuje cudze, czasem swoje wzory, a co dwunasta firma nie korzysta z projektantów. Małe i średnie przedsiębiorstwa prawie w ogóle nie prowadzą badań w zakresie preferencji konsumentów, działając w większości intuicyjnie, polegając całkowicie na opinii pracowników. Owszem w każdej branży (odzież, akcesoria, ceramika, sprzęt AGD, RTV, meblarstwo, oświetlenie itp.) pojawili się liderzy wzornictwa, którzy konkurują z markami międzynarodowymi, a co ważniejsze potwierdzają wysoką stopę zwrotu w inwestycji w design. Niemniej jednak nadal skala jest zbyt mała.

Dlaczego tak się dzieje?
Jednym z głównych wniosków płynących z prowadzonych badań jest brak specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania wzornictwem. Kadry przedsiębiorstw nie posiadają wiedzy z zakresu zarządzania designem, metod oceny efektywności wzornictwa w rozwoju firm, metodyki i procedur wdrażania design, a jakość dostępnych usług jest niepokojąco niska. Problem jest tym bardziej znaczący, ponieważ wbrew potrzebom rynku nie są kształcone kadry, które mogłyby w polskich przedsiębiorstwach zajmować się zwiększaniem przewagi biznesowej w oparciu o design.

Design Management

Kiedy sześć lat temu zaproponowano mi stworzenie działu rozwoju odpowiedzialnego za zarządzanie designem w firmie Meble VOX wiedza na ten temat nie była dostępna. Efektem poszukiwań informacji dotyczących design managementu, zdobywania doświadczeń we współpracy z międzynarodowymi ekspertami, rozwiązywania realnych problemów firmy produkcyjnej, aż w końcu szerokiego zapotrzebowania rynkowego na wiedzę o innowacyjnych sposobach zarządzania było powołanie menedżerskich studiów Design Management – wyjaśnia Anna Wróblewska - Design Management Konsultant, autorka innowacyjnych studiów menedżerskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z zarządzania designem, która na co dzień współpracuje z firmą Meble Vox, uczestniczy w budowaniu strategii firmy i jej zmian strukturalnych pod kątem zarządzania wzornictwem oraz zajmuje się rozwojem i wdrażaniem nowych produktów, współpracą z projektantami i producentami wielu branż.
W odpowiedzi na konkretne i wynikające z badań zapotrzebowanie na rynku pracy oraz zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe pracowników na poznańskiej SWPS powstał projekt, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji nie tylko pracowników i projektantów, ale i pracodawców w zakresie profesjonalnego wykorzystywania potencjału designu w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw.

"Zaprojektuj" swoją firmę na nowo!

Zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, firmy "dobrze zaprojektowane” realizują swoją strategię, opartą na designie, za pośrednictwem spójności pięciu elementów: produktu, komunikacji, informacji, otoczenia i usług - na wszystkich poziomach jej funkcjonowania oraz we wszystkich obszarach jej aktywności.

Na rocznych studiach z zakresu zarządzania designem w SWPS, których trzecia edycja rusza już w październiku 2011 r. zarówno w Poznaniu jak i Warszawie – dowiesz się zatem: Jak odkrywać ludzkie potrzeby? Jak projektować na podstawie aktualnych trendów? Jak tworzyć innowacyjne i rynkowe produkty? Jak zarządzać fabryką, bankiem, hotelem w sposób spójny z wizerunkiem oferowanego produktu?

Studenci już od pierwszych zajęć pod okiem międzynarodowych specjalistów zdobywają doświadczenie podczas około 200 godzin zajęć warsztatowych. Praktyczne umiejętności wykorzystują przy opracowywaniu wspólnego projektu. Słuchacze pracują wówczas w interdyscyplinarnych zespołach realizując ideę "design thinking", której celem jest transfer wiedzy z różnych dziedzin, a następnie wypracowanie nowych, realnych korzyści: zwiększenia zysku, wzrostu zatrudnienia, zbudowaniu silnej pozycji rynkowej czy zaistnienia na nowych rynkach zagranicznych.
Innowacyjność wdrażam w swojej pracy niemal od pierwszych zajęć, bo po warsztatach z profesorem Vergantim chce się tworzyć, chce się myśleć, chce się działać – mówi Karolina Pietz – absolwentka kierunku, na co dzień Prezes Zarządu Agencji Reklamowej NEKK. W tej chwili znacznie bardziej holistycznie patrzę na prowadzone projekty. Dostrzegam też inność różnych osób, bo w pracy nad projektami mogłam się tutaj spotkać z projektantami, z osobami które dotychczas nie miały do czynienia z biznesem.

Skorzystaj z wiedzy wybitnych praktyków!

Kluczową postacią na tych studiach jest prof. Roberto Verganti. Możliwość poznania strategii design innovation od człowieka, który ją stworzył i w sposób praktyczny wykorzystanie jej potem na zajęciach warsztatowych jest z pewnością niezwykle cennym doświadczeniem - mówi Agnieszka Lewicka, rzecznik prasowy uczelni. Poza Roberto Vergantim - profesorem zarządzania innowacjami na Politecnico di Milano, światowym ekspertem zarządzania designem, zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra z międzynarodowym doświadczeniem praktycznym i edukacyjnym w zakresie design managementu w różnych sektorach branżowych, m.in. Tomek Rygalik- projektant, laureat międzynarodowych konkursów, Aart van Bezoyen – holenderski projektant, materiałoznawca czy Zuzanna Skalska – trendwatcher.


Dla kogo studia?
Studia adresowane są głównie do kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż, dyrektorów zarządzających, menedżerów działów rozwoju, marketingu, badań czy analiz oraz władz samorządów terytorialnych. Innowacyjna wiedza, pozwalająca na efektywną współpracę w multidyscyplinarnych zespołach będzie także niezwykle przydatna projektantom, grafikom czy absolwentom studiów technicznych, ekonomicznych i projektowych


Efektywne zarządzanie za pomocą designu podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw i służy ogólnemu rozwojowi firmy w każdej branży przemysłu. Pomaga zachować elastyczność, otwartość na nowe wyzwania rynku oraz gotowość do adaptacji w nowych warunkach. Umożliwia wejście na nowe rynki międzynarodowe, zwiększa zyski oraz wpływa na wzrost zatrudnienia. Służy budowaniu silnej pozycji rynkowej oraz spójnego i wyrazistego wizerunku firmy. Natomiast liczne statystyki potwierdzają, że firmy, które oparły swój sukces na innowacjach potrafią przetrwać w gospodarczo niestabilnych czasach.

Szczegóły na www.podyplomowe.pl

Tekst autorstwa: Agnieszka Lewicka

Dodaj komentarz

UWAGA!
Bardzo prosimy o niezamieszczanie w treści komentarza wszelkiej formy reklamy (która jest traktowana wtedy jako darmowa) na naszym portalu tojakobieta.pl tj. - adres strony www, e-mail, telefon, wszelkie inne dane kontaktowe. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionego komunikatu oraz działań mających na celu obejście naszej prośby, będziemy zmuszeni wyciągnąć konsekwencje prawne odnośnie zarzutu bezprawnego zamieszczania darmowej reklamy. Wszelka reklama na naszym portalu jest ODPŁATNA.


Kod antyspamowy
Odśwież