Menu
logo tjk main

UWAGA!!! Zaginęła!!! Jak nam pomoże Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Fundacja Itaka - Strona 4

UWAGA!!! Zaginęła!!! Jak nam pomoże Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Fundacja Itaka - Strona 4 Foto: zaginieni.pl

O głównym podziale, według którego oceniane są dane przypadki przez policję, mówi sama instytucja w następujący sposób:

Do kategorii I zostały zaliczone osoby, które opuściły nagle ostatnie miejsce pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie:
-  popełnienia na ich szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności (np. zabójstwo, uprowadzenie w celu zmuszania do uprawiania prostytucji) albo;
-  zagrożenia dla ich życia, zdrowia lub wolności.
Sytuacje te dotyczą w szczególności zdarzeń:
a)  wskazujących na realną możliwość popełnienia samobójstwa,
b)  gdy zgłoszono zaginięcie osoby nieletniej do lat 15, po raz pierwszy,
c)  z udziałem osób, które z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie może kierować swoim postępowaniem albo wymaga opieki lub pomocy innych osób.

Do kategorii II zaliczono osoby, które opuściły ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach, które nie wymagają zapewnienia ochrony życia osób zaginionych, w tym szczególnie takie które:
-  opuściły ostatnie miejsce pobytu z własnej woli, (np. ucieczki nieletnich z domów rodzinnych, domów dziecka, placówek opiekuńczych, choroby psychicznej zaginionych),
-  wcześniej wykazywały niezadowolenie ze swojej sytuacji życiowej (np. następstwa nieporozumień rodzinnych),
-  zabrały rzeczy osobiste (np. świadome zerwanie więzi ze środowiskiem).

Kolejnym problemem, który powtarza się dosyć często, to zbuntowani nastolatkowie uciekający z domu, bądź uważający, że będą bardziej niezależni niż im się wydaje. Dzieci myślą, że sobie poradzą, że w ciągu maksymalnie kilku dni znajdą pracę, dorobią to tu to tam i będzie wszystko - „spoko”. Nie, nie będzie. „Nastolatki mają najczęściej zaplanowane najbliższe trzy dni. Wydaje im się, że będzie zabawnie, że sobie poradzę, mam dwie ręce, jestem zdrowa - często takie dzieci stają się ofiarami przestępstw, zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Trafiają na tzw. opiekunów, którzy im pomagają przez chwilę. Czasem wyprowadzają się, uciekają do starszych mężczyzn. Dziewczyny są utrzymywane przez tych panów przez jakiś czas a później muszą to odpracować. Takie nastolatki, które uciekają nie mają też pojęcia ile kosztuje życie na zewnątrz. Mimo że mają jakieś oszczędności, kończą się one po kilku dniach. Wtedy to zaczynają kraść, zaczynają zarabiać ciałem, a potem wstyd nie pozwala im wrócić do domu. Musimy jednak pamiętać, że ucieczka dla przygody to tylko jedna z przyczyn. Kolejną są problemy w rodzinie lub w szkole”
(Strona 4 z 6)

Nie masz uprawnień do komentowania