Menu
logo tjk main

Czy uczelnie wyższe muszą kształcić bezrobotnych

wsnhid poznan

 

800px-College graduate_students „Czy szkoły wyższe muszą kształcić bezrobotnych?" - to tytuł I interdyscyplinarnego barcampu z cyklu Innowacje w edukacji, który odbędzie się w 3 kwietnia 2012 roku w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

W dyskusji o problemach polskiego szkolnictwa wyższego udział wezmą m.in.: dr Piotr Ciżkowicz, dyrektor programu „Sprawne państwo”, manager Ernst & Young, instytucji, która opracowała raporty „Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego” i „Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce”, Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta MNiSW, Wojciech Augustowski - Departament Strategii MNiSW, dr Dawid Wiener - Dyrektor programowy ds. humanistyki School of Form, wykładowca SWPS, szef firmy badawczej Cogision, dr Dominik Antonowicz - Instytut Sokratesa, współautor raportu „Demograficzne tsunami”, Łukasz Mlost - Manager w dziale HR w Deloitte Doradztwo Podatkowe, współautor raportu „Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów”, Anna Fedorczuk - Przewodnicząca Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Ekspert ds. Doradztwa i Funduszy UE. Gościem specjalnym będzie Miguel Carmelo - Prezes Universidad Europea de Mardid.


Obecnie uczelnie wyższe zmuszone są zmagać się z dwoma zasadniczymi wyzwaniami. Oba bardzo ściśle wiążą się ze sobą i mają jasne przełożenie na sposób funkcjonowania dzisiejszego szkolnictwa. Pierwszy z nich to niż demograficzny, drugi to konieczność uatrakcyjnienia oferty i dostosowania się do realiów kreślonych przez rynek. Konieczność ta jest niezbędna w świetle niektórych badań, z których wynika, że absolwenci bardzo nisko oceniają przydatność wiedzy i kompetencji zdobywanych na studiach w chwili wejścia na rynek pracy. Studia mają często etykietkę „sztuki dla sztuki”, teorii, która nie ma żadnego kontaktu z praktyką, zajęć hobbystycznych niemających przełożenia na rynkowe realia. Okazuje się, że doskonałą świadomość tego stanu rzeczy mają również maturzyści, dla których wymiar praktyczny i realna praca po studiach stanowi podstawowy argument w wyborze edukacyjnej ścieżki. Niekorzystne wrażenie „nauki dla papierka” pogłębiają zresztą pracodawcy, zdaniem których absolwent studiów – nawet tych najlepszych – rzadko jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy, nie posiada ważnych kompetencji, nie orientuje się w złożonych procesach mających miejsce na rynku, brak mu podstawowego doświadczenia.

Barcamp edukacyjny ma na celu zwrócenie uwagi na ten problem. Naszym celem jest nawiązanie i włączenie się do dyskusji na temat możliwości dostosowania oferty uczelni wyższych do wymogów rynku tak, by absolwent miał łatwiejszy start. Chcemy dyskutować o możliwych rozwiązaniach – większej praktyczności oferty, współpracy z zewnętrznymi ekspertami, firmami i pracodawcami.

Punktem wyjścia do dyskusji będą praktyki zastosowane w Universidad Europea de Mardid, przedstawione w prezentacji prezesa Miguela Carmelo, gdzie kształcenie zorientowane na większe możliwości praktyczne przełożyło się na bardzo wysokie zadowolenie zarówno studentów, jak i przedstawicieli rynku. Konstrukcja programu oparta jest tam na ścisłej współpracy z ekspertami i praktykami, a nauczanie kładzie ogromny nacisk na wykształcenie szeregu umiejętności i kompetencji praktycznych. Do dyskusji zapraszamy dziennikarzy, akademików, pracodawców, ale także zainteresowanych studentów.

Spotkanie ma formę półoficjalną. Za zgłoszeniem uczestnictwa nie muszą iść deklaracje tematów wystąpień. Ideą Barcampu edukacyjnego jest spotkanie osób zainteresowanych tematem, które skłonne będą wymienić poglądy, podzielić się swoimi obserwacjami, wskazać na istotne prawidłowości.

Zapraszamy do udziału. Chętnych prosimy o zgłoszenia pod adresem tomasz.kozlowski@wsnhid.pl

Dalszych informacji udziela:
Agnieszka Lewicka
[Rzecznik prasowy]
agnieszka.lewicka@wsnhid.pl

kom. 697 691 314
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. /61/ 85 84 396
fax /61/ 85 84 369
www.wsnhid.pl

Nie masz uprawnień do komentowania