Menu
logo tjk main

Zaprojektuj swoją firmę na nowo! Studiuj Design Management

swps poznan

 

 

strefa-art-swoja-firma2Rola designu w Polsce
Analiza SWOT przygotowana przez Instytutu Wzornictwa Przemysłowego z 2007 roku – na zlecenie Ministerstwa Gospodarki pokazuje, że mocna strona polskiej gospodarki to oparcie na branżach produkcyjnych, które w najbliższych latach nadal będą miały duży udział w krajowym PKB. Większość z 400 badanych polskich przedsiębiorstw (bo aż 76%) uważa, że wzornictwo odgrywa kluczową lub ważną rolę dla ich rozwoju, a 27% dostrzega istotny wpływ wzornictwa w ostatnim okresie. Badania wskazują zatem na duży potencjał rozwoju przedsiębiorstw stosujących innowacje oparte na wzornictwie, a przede wszystkim na wzrost świadomości w firmach na temat dużej roli designu w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Jednakże, mimo że firmy mają świadomość wagi designu czy wzornictwa, co więcej nawet 78% badanych przedsiębiorców deklaruje, że pracuje nad nowym wzorem, to rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Znacząca liczba firm modyfikuje cudze, czasem swoje wzory, a co dwunasta firma nie korzysta z projektantów. Małe i średnie przedsiębiorstwa prawie w ogóle nie prowadzą badań w zakresie preferencji konsumentów, działając w większości intuicyjnie, polegając całkowicie na opinii pracowników. Owszem w każdej branży (odzież, akcesoria, ceramika, sprzęt AGD, RTV, meblarstwo, oświetlenie itp.) pojawili się liderzy wzornictwa, którzy konkurują z markami międzynarodowymi, a co ważniejsze potwierdzają wysoką stopę zwrotu w inwestycji w design. Niemniej jednak nadal skala jest zbyt mała.

Dlaczego tak się dzieje?
Jednym z głównych wniosków płynących z prowadzonych badań jest brak specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania wzornictwem. Kadry przedsiębiorstw nie posiadają wiedzy z zakresu zarządzania designem, metod oceny efektywności wzornictwa w rozwoju firm, metodyki i procedur wdrażania design, a jakość dostępnych usług jest niepokojąco niska. Problem jest tym bardziej znaczący, ponieważ wbrew potrzebom rynku nie są kształcone kadry, które mogłyby w polskich przedsiębiorstwach zajmować się zwiększaniem przewagi biznesowej w oparciu o design.

Design Management

Kiedy sześć lat temu zaproponowano mi stworzenie działu rozwoju odpowiedzialnego za zarządzanie designem w firmie Meble VOX wiedza na ten temat nie była dostępna. Efektem poszukiwań informacji dotyczących design managementu, zdobywania doświadczeń we współpracy z międzynarodowymi ekspertami, rozwiązywania realnych problemów firmy produkcyjnej, aż w końcu szerokiego zapotrzebowania rynkowego na wiedzę o innowacyjnych sposobach zarządzania było powołanie menedżerskich studiów Design Management – wyjaśnia Anna Wróblewska - Design Management Konsultant, autorka innowacyjnych studiów menedżerskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z zarządzania designem, która na co dzień współpracuje z firmą Meble Vox, uczestniczy w budowaniu strategii firmy i jej zmian strukturalnych pod kątem zarządzania wzornictwem oraz zajmuje się rozwojem i wdrażaniem nowych produktów, współpracą z projektantami i producentami wielu branż.
W odpowiedzi na konkretne i wynikające z badań zapotrzebowanie na rynku pracy oraz zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe pracowników na poznańskiej SWPS powstał projekt, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji nie tylko pracowników i projektantów, ale i pracodawców w zakresie profesjonalnego wykorzystywania potencjału designu w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw.

"Zaprojektuj" swoją firmę na nowo!

Zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, firmy "dobrze zaprojektowane” realizują swoją strategię, opartą na designie, za pośrednictwem spójności pięciu elementów: produktu, komunikacji, informacji, otoczenia i usług - na wszystkich poziomach jej funkcjonowania oraz we wszystkich obszarach jej aktywności.

Na rocznych studiach z zakresu zarządzania designem w SWPS, których trzecia edycja rusza już w październiku 2011 r. zarówno w Poznaniu jak i Warszawie – dowiesz się zatem: Jak odkrywać ludzkie potrzeby? Jak projektować na podstawie aktualnych trendów? Jak tworzyć innowacyjne i rynkowe produkty? Jak zarządzać fabryką, bankiem, hotelem w sposób spójny z wizerunkiem oferowanego produktu?

Studenci już od pierwszych zajęć pod okiem międzynarodowych specjalistów zdobywają doświadczenie podczas około 200 godzin zajęć warsztatowych. Praktyczne umiejętności wykorzystują przy opracowywaniu wspólnego projektu. Słuchacze pracują wówczas w interdyscyplinarnych zespołach realizując ideę "design thinking", której celem jest transfer wiedzy z różnych dziedzin, a następnie wypracowanie nowych, realnych korzyści: zwiększenia zysku, wzrostu zatrudnienia, zbudowaniu silnej pozycji rynkowej czy zaistnienia na nowych rynkach zagranicznych.
Innowacyjność wdrażam w swojej pracy niemal od pierwszych zajęć, bo po warsztatach z profesorem Vergantim chce się tworzyć, chce się myśleć, chce się działać – mówi Karolina Pietz – absolwentka kierunku, na co dzień Prezes Zarządu Agencji Reklamowej NEKK. W tej chwili znacznie bardziej holistycznie patrzę na prowadzone projekty. Dostrzegam też inność różnych osób, bo w pracy nad projektami mogłam się tutaj spotkać z projektantami, z osobami które dotychczas nie miały do czynienia z biznesem.

Skorzystaj z wiedzy wybitnych praktyków!

Kluczową postacią na tych studiach jest prof. Roberto Verganti. Możliwość poznania strategii design innovation od człowieka, który ją stworzył i w sposób praktyczny wykorzystanie jej potem na zajęciach warsztatowych jest z pewnością niezwykle cennym doświadczeniem - mówi Agnieszka Lewicka, rzecznik prasowy uczelni. Poza Roberto Vergantim - profesorem zarządzania innowacjami na Politecnico di Milano, światowym ekspertem zarządzania designem, zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra z międzynarodowym doświadczeniem praktycznym i edukacyjnym w zakresie design managementu w różnych sektorach branżowych, m.in. Tomek Rygalik- projektant, laureat międzynarodowych konkursów, Aart van Bezoyen – holenderski projektant, materiałoznawca czy Zuzanna Skalska – trendwatcher.


Dla kogo studia?
Studia adresowane są głównie do kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż, dyrektorów zarządzających, menedżerów działów rozwoju, marketingu, badań czy analiz oraz władz samorządów terytorialnych. Innowacyjna wiedza, pozwalająca na efektywną współpracę w multidyscyplinarnych zespołach będzie także niezwykle przydatna projektantom, grafikom czy absolwentom studiów technicznych, ekonomicznych i projektowych


Efektywne zarządzanie za pomocą designu podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw i służy ogólnemu rozwojowi firmy w każdej branży przemysłu. Pomaga zachować elastyczność, otwartość na nowe wyzwania rynku oraz gotowość do adaptacji w nowych warunkach. Umożliwia wejście na nowe rynki międzynarodowe, zwiększa zyski oraz wpływa na wzrost zatrudnienia. Służy budowaniu silnej pozycji rynkowej oraz spójnego i wyrazistego wizerunku firmy. Natomiast liczne statystyki potwierdzają, że firmy, które oparły swój sukces na innowacjach potrafią przetrwać w gospodarczo niestabilnych czasach.

Szczegóły na www.podyplomowe.pl

Tekst autorstwa: Agnieszka Lewicka

Nie masz uprawnień do komentowania