Menu
logo tjk main

Finansowe podsumowanie roku

Finansowe podsumowanie roku
Koniec roku sprzyja podsumowaniom, a także dokańczaniu różnych spraw i stawianiu sobie nowych celów. Zanim przywitamy kolejny rok z nowymi postanowieniami, również dotyczącymi pieniędzy, warto podsumować ostatnie dwanaście miesięcy pod kątem finansów osobistych.

Sporządzenie finansowego „rachunku sumienia” pomoże nam zorientować się, jaka jest obecna sytuacja naszego portfela i odpowiednio sformułować noworoczne postanowienia.

Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak takiego podsumowania dokonać i na jakie obszary zwrócić uwagę.

Rok w liczbach
Jeśli na co dzień spisujemy wydatki i dochody, warto pokusić się o zsumowanie całego roku i analizę. Jeśli nie posiadamy takich szczegółowych danych, możemy zrobić bardziej ogólne podsumowanie. Możemy też sięgnąć do wyciągów bankowych z ostatniego roku i na ich podstawie oszacować wydatki oraz dochody.

Podsumowując rok w liczbach warto zwrócić uwagę, na co poszło najwięcej pieniędzy. Mając taką informację, łatwiej będzie nam powiedzieć, w jaki sposób możemy w następnym roku zmniejszyć wydatki. Zestawiając ze sobą wydatki i dochody będziemy w stanie określić nasz oszczędnościowy potencjał. Warto zadać sobie pytania o to, ile jesteśmy w stanie miesięcznie odkładać, ale również o to, w jakich obszarach warto ciąć wydatki i w jaki sposób zwiększać swoje dochody.

Konta bankowe i produkty finansowe
Koniec roku to dobry czas na porządki i pożegnanie się z tym, co dla nas niekoniecznie dobre. Przegląd posiadanych kont i zsumowanie ponoszonych opłat bankowych pozwoli sprawdzić, czy aby nie za dużo naszych pieniędzy ucieka niepotrzebnie. Warto zastanowić się, czy wszystkie konta są nam jeszcze potrzebne i czy nie znajdzie się na rynku tańsza i lepsza oferta. Pamiętajmy o tym, że gdy warunki oferowane przez bank nam nie odpowiadają i gdy znajdziemy korzystniejszą ofertę, mamy prawo wypowiedzieć umowę do dotychczasowego rachunku. Tak, żeby nie przepłacać.

Warto zrobić też inwentaryzację innych posiadanych produktów finansowych i zadać sobie pytanie, czy są one dla nas wciąż odpowiednie i korzystne, i czy jesteśmy w stanie zamienić je na lepsze.

Limity i karty kredytowe
Obsługa niespłacanych kart kredytowych czy limitów w koncie potrafi sporo kosztować. Podsumowanie kosztów obsługi naszego zadłużenia może zmotywować nas do zmiany w podejściu do spłacania zadłużenia. Jeśli poniesione koszty nas przerażają, warto w ramach noworocznych postanowień wyznaczyć sobie plan całkowitej spłaty karty lub limitu.

Porządki w portfelu
Ważne mogą okazać się również bardziej symboliczne działania, na przykład zrobienie porządków w portfelu. Przy tej okazji możemy zrobić przegląd kart, zarówno tych bankowych, jak i wszelkich kart rabatowych. Z nieużywanymi i niepotrzebnymi warto się pożegnać. Te przydatne, ale zapomniane, warto przywrócić do życia.

Uporządkowany portfel i większa wiedza na temat stanu naszych finansów pozwolą nam stworzyć dobre i konkretne cele na kolejny rok. A odpowiednio sformułowane postanowienia łatwiej realizować. A jeśli nie stracimy motywacji do zmian, to w nadchodzącym roku portfel będzie szybciej się napełniał i zadowolenie ze stanów finansów będzie rosło.

Nie masz uprawnień do komentowania