Menu
logo tjk main

Ustalenie sumy ubezpieczenia a wartość ubezpieczonych przedmiotów

Ustalenie sumy ubezpieczenia a wartość ubezpieczonych przedmiotów
Ubezpieczenie mieszkania oraz znajdującego się w nim wyposażenia to znakomity pomysł! Jak jednak wybrać najlepszą ofertę i w jaki sposób określić sumę ubezpieczenia?

Dobrowolność ubezpieczeń mieszkaniowych (przy czym nie mówimy tu o sytuacji, w której do zawarcia takiej umowy jesteśmy zobowiązani przez kredyt hipoteczny, ale o ogólnych regulacjach ustawowych) oraz zacięta rywalizacja między towarzystwami ubezpieczeniowymi sprawia, że oferta jest niezmiernie szeroka - co z jednej strony zapewnia nam swobodę wyboru, z drugiej strony jednak sprawia, że możemy się po prostu zgubić w gąszczu konkurencyjnych ofert, w efekcie podejmując decyzję nieadekwatną do naszych potrzeb.

Jak ustalić wartość ubezpieczanych przedmiotów?
Podobnie jak w przypadku samochodu czy samego mieszkania, mamy w zasadzie wybór między dwoma opcjami:
- Wartością rzeczywistą (zwaną też wartością amortyzowaną) - sumą, którą uzyskalibyśmy za ubezpieczony przedmiot na wolnym rynku - uwzględnia więc zarówno jego wiek, jak i stopień zużycia.
- Wartością odtworzeniową (znaną także jako nową) - kwotą, która pozwoli nam na zakup nowego odpowiednika utraconego przedmiotu.

W przypadku sprzętu RTV i AGD, które tracą na wartości znacznie szybciej niż samochody czy domy, wybór pierwszej opcji oznacza znacznie niższą składkę. Zysk taki okupimy błyskawicznym obniżaniem się sumy ubezpieczenia (już po dwóch latach telewizor czy lodówka mogą być warte zaledwie połowę ceny początkowej), więc zdecydowanie bardziej korzystne jest przyjęcie wartości odtworzeniowej.

W zależności od ubezpieczyciela wycenę możemy oprzeć na rachunkach i fakturach za sprzęt (dokumenty powinniśmy przechowywać z uwagi na wymogi gwarancyjne), naszej deklaracji (przy czym z pewnością będzie ona weryfikowana pod kątem niesłusznego zawyżania wartości) oraz na podstawie opinii rzeczoznawcy (opcja ta wiąże się jednak z opłatą).

Jakie ubezpieczenia pozwolą nam ochronić wyposażenie mieszkania?
Podstawowym i najczęściej spotykanym będzie standardowe ubezpieczenie domu i mieszkania - oferty często uwzględniają w swoim zakresie ochrony mienie ruchome. Warto jednak dokładnie zapoznać się z treścią umowy - jednym z działów są wyłączenia odpowiedzialności, które ograniczają zakres ochrony finansowej ze strony ubezpieczyciela. Na szczęście niemal każdą umowę tego typu możemy rozszerzyć, za dodatkową opłatą wybierając kolejne opcje.

Ciekawą opcją dla zainteresowanych jak najszybszym naprawieniem szkody jest assistance domowy - ubezpieczenie gwarantujące błyskawiczną pomoc w sytuacjach awaryjnych. Dzięki zapewnieniu wsparcia fachowców, między innymi elektryka czy hydraulika, drobne usterki zostaną usunięte na miejscu.

Na co powinniśmy zwracać uwagę przy wybieraniu ubezpieczenia?
Podstawą powinno być dokładne przeczytanie OWU i porównanie zawartych tam zapisów z naszymi potrzebami. Szczególną uwagę powinniśmy poświęcić wyłączeniom odpowiedzialności - w wielu wypadkach całkowicie pozbawią nas one szansy na uzyskanie odszkodowania. Jak zawsze - istotne jest określenie prawidłowej wysokości sumy ubezpieczenia. Zbyt wysoka sprawi, że zapłacimy zbyt wysoką składkę, zbyt niska (niedoszacowana) sprawi, że rekompensata finansowa nie pokryje wszystkich strat. Pamiętajmy, że dzięki kalkulatorowi ubezpieczenia mieszkania możemy sprawdzić, jaki wpływ na składkę będzie miało ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Bardzo ważnym zapisem jest ubezpieczenie na pierwsze ryzyko - szczególnie często spotykane jest przy okazji kradzieży z włamaniem. Jego istotą jest wskazanie przez ubezpieczonego nie ogólnej wartości ubezpieczonych przedmiotów, lecz oszacowanie jednorazowej szkody, którą możemy ponieść w związku ze zdarzeniem losowym. Z jednej strony zapewnia ono obniżenie składki, ale w sytuacji, w której wartość szkody jest wyższa niż szacowana - różnicę pokrywamy z własnej kieszeni.

Nie masz uprawnień do komentowania